Kulüp Yetkililerimiz ve Sporcularımızın Dikkatine!


Açıklama: Kulüp Yetkililerimiz ve Sporcularımızın Dikkatine!
Kategori: Etkinlik Haberleri
Eklenme Tarihi: 23 Mart 2017
Geçerli Tarih: 14 Aralık 2017, 13:19
Site: TMF - Türkiye Motosiklet Federasyonu
URL: http://www.tmf.org.tr/yeni/haber_detay.asp?haberID=1674


TMF ailesinin değerli bireyleri,

Federasyon Başkanlığımızdan izin alınmaksızın bazı kişi, kurum, kuruluş, dernek veya spor kulüpleri tarafından etkinlik, festival, faaliyet, tanıtım veya organizasyon adı altında "yarış organizasyonu" yapıldığı, yahut bu ad altında "yarış organizasyonu hazırlığı" yapıldığı tespit edilmiştir.

Unutulmamalıdır ki her ne suretle olursa olsun, ülkemiz sınırları içersinde motosiklet spor branşına dair yarış, antrenman, eğitim vb. tüm faaliyetlerin TMF çatısı altında, yahut TMF izni doğrultusunda yapılması 3289 Sayılı Yasa çerçevesinde kanuni bir zorunluluktur.

Aksine hareket eden her türlü özel, tüzel, kişi, kurum ve kuruluşlar, yaptıkları veya yapacakları tüm izinsiz faaliyetlerden dolayı ilgili kanunlar karşısında sorumludurlar ve failleri ile ilgili yasalar çerçevesinde suç duyurusunda bulunularak sportif yönden haklarında TMF Disiplin Talimatı harfiyen uygulanacaktır.

Bahse konu durumun bir örneği de; sosyal medyada duyurusu yapılan “Bodrum Off-Road Racing Festivali” (24-26 Mart 2017 Bodrum/Muğla) organizasyonudur.

Spor Genel Müdürlüğü’nün “Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığımızın “Ana

Statüsü”nün gereği bu tür organizasyonların tümünün görev ve yetkileri Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığı’na verilmiştir.

Federasyonumuz tarafından yasal izin verilmeyen ve resmi faaliyet takvimimizde yer almayan ve yapılmak istenen her türlü etkinlik, festival, faaliyet adı altında yapılacak yarış organizasyonları kulüp ve sporcularımızı zor durumda bırakmakta ve düzensizliğe sebep olmaktadır.

Bu sebeple, kulüplerimizin ve sporcularımızın bu ve benzeri illegal organizasyonlara katılımlarının sportif veya hukuki yönden kendi sorumlulukları altında olduğu önemle duyurulur.

Saygılarımızla...


TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU